Allmän tandvård

Allmän tandvård

VÅRDAR OCH FÖREBYGGER

TandvårdCentralen vårdar dina tänder och din tandhälsa genom regelbundna kontroller och nödvändiga åtgärder. När du gör det till en vana att besöka oss en eller ett par gånger per år kontrolleras och åtgärdas kariesangrepp, förekomsten av tandsten, tidigare lagningar, tandfickor och liknande. Den förebyggande tandvården ger bättre munhälsa samtidigt som eventuella problem kan åtgärdas på ett tidigt stadium. Förebyggande tandvård är både enklare och, framför allt, billigare i längden för dig.