Våra priser

Vårt mål är att ge dig den bästa tandvården för pengarna: med hög kvalitet på såväl behandlingar som bemötande. Vi vet att kvalitet vinner i längden, men vi vill också att så många som möjligt ska ha råd att gå till tandläkaren – det är vad vi tänker på när vi sätter våra priser. Självklart är vi anslutna till Försäkringskassan så att du kan utnyttja högkostnadsskyddet, läs mer om det nedan.

Prisexempel

Basundersökning och diagnostik, tandläkare

845:–

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare

400:–

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

1140:–

Utredning utförd av tandläkare

1880:–

Lagningar (fyllningar) – fyllning av ytor på framtand eller hörntand.
Priset varierar beroende på omfattningen av kariesskadan.

700–1680:–

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

3740:–

Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

4500:–

Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5600:–

Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6100:–

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. Referenspriset fastställs av staten.

Så fungerar det

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset fastställs av staten. Från 3 000 kronor betalar du 50 procent av kostnaden och från 15 000 kronor betalar du 15 procent av kostnaden.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigade åtgärden blivit utförd. Efter det räknas alla åtgärder som görs på dig som patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss!